Registrador de dades

  • Wim System Control Instructions

    Instruccions de control del sistema Wim

    Visió general del sistema El sistema de pesatge dinàmic de quars Enviko adopta el sistema operatiu incrustat Windows 7, bus extensible PC104 + bus i components de nivell de temperatura amplis.El sistema es compon principalment d'un controlador, un amplificador de càrrega i un controlador IO.El sistema recopila dades del sensor de pesatge dinàmic (quars i piezoelèctric), la bobina del sensor de terra (detector de final làser), l'identificador d'eix i el sensor de temperatura, i les processa en informació completa del vehicle i informació de pesatge, inclosa...